HCMC

Công ty MELINH MANUFACTURE CONSTRUCTION & TRADING CO., LTD.

Địa chỉ GMA Building 307-6 Nguyen Van Troi Street, Ward 1, Tan Binh District Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel +84 8 39974 557

Fax +84 8 39975 203

Đường dây chăm sóc khách hàng tận nhà +84 9 03930 386

HANOI

Công ty MELINH MANUFACTURE CONSTRUCTION & TRADING CO., LTD.

Địa chỉ Packexim Building 49-15 An Duong Vuong Street, Phu Thuong Ward, Tay Ho District Hanoi, Vietnam

Tel +84 4 37440 079

Fax +84 4 37449 071